Progrese

(viz také neuróza)

Každodenní pokračování procesu psychologického přizpůsobování, je protikladem regrese.

Progrese je pohyb života, který podobně jako čas plyne směrem dopředu. Můžeme ho pozorovat ve dvou odlišných formách: buď v extrovertované, kde je progrese převážně ovlivňována objekty a podmínkami prostředí, nebo introvertované, kde jde o přizpůsobení se podmínkám já, nebo přesněji řečeno subjektivnímu faktoru. Podobně i regrese může probíhat po dvou liniích: buď v podobě stažení se z vnějšího světa (introverze), nebo jako vrhnutí se do extravagantních zážitků vnějšího světa (extroverze). Selhání v prvním případě vyústí do nepříjemného šťouralství, ve druhém případě končí v životě zhýralce.

Při obvyklém průběhu života je progrese libida poměrně snadná; energii můžeme podle své libovůle nasměrovat tam či onam a můžeme jí tam vyslat více či méně. To ovšem není to stejné jako psychologický vývoj nebo individuace. Progrese libida jednoduše patří k pokračujícímu proudu života. Někdy ji naruší konflikt nebo naše neschopnost přizpůsobit se změněným okolnostem.

Během progrese libida jsou dvojice protikladů sjednocovány v koordinovaném proudu psychických procesů ... Pokud se pohyb libida zastaví, klady a zápory se nadále nemohou sjednocovat, protože mají zhruba stejnou hodnotu...

(Zkráceno)