Protipřenos

Protipřenos je specifickým případem projekce, je to analytikova nevědomá emoční odezva na analyzovaného pacienta v rámci terapeutického vztahu.

Všechny projekce vyvolávají protiprojekce tam, kde si objekt neuvědomuje vlastnost projikovanou subjektem, stejně jako analytik odpovídá na přenos protipřenosem, když přenos projikuje obsah, jejž si lékař sám neuvědomuje, ale který u něho přesto existuje. Protipřenos je tudíž stejně užitečný a smysluplný nebo je stejnou překážkou jako přenos pacienta, když se snaží vytvořit lepší raport, nutný k rozpoznání určitých nevědomých obsahů. Protipřenos je stejně jako přenos cosi nutkavého, je to nesvoboda, protože znamená mystickou, tj. nevědomou identitu s objektem.

Zaručit, že analytický vztah bude správně fungovat, by měla skutečnost, že analytik netrpí podobnými neurotickými potížemi jako analyzovaný pacient. Nicméně ani zdlouhavá osobní analýza není zárukou, že k projekcím nedojde.

(Zkráceno)

... dále viz. Přenos - Projekce