Racionální

(srv. iracionální)

Myšlenky, city a jednání, které jsou ve schodě s rozumem, postoj opírající se o objektivní hodnoty získané z praktické zkušenosti.

Racionální postoj, který nám umožňuje prohlásit objektivní hodnoty za obecně platné, není výsledkem práce jednotlivého subjektu, ale produktem lidské historie ... Nejobjektivnější hodnoty - stejně jako rozum sám - jsou přísně budovaným komplexem idejí, předávaným po celé dlouhé věky. Bezpočet generací pracoval na jejich uspořádání se stejnou naléhavostí, s jakou živé organismy reagují na průměrné, konstantně se vyskytující podmínky prostředí, za neustálé konfrontace s odpovídajícími funkčními komplexy, jako oko například dokonale odpovídá povaze světla ... Zákony rozumu jsou tedy zákony určené a vládnoucí všemu, co je průměrné, správné, adaptované. Všechno, co je v souladu s těmito zákony, je racionální, všechno, co je s nimi v rozporu, je iracionální.

V Jungově typologickém modelu jsou označeny jako racionální psychologické funkce myšlení a cítění.