Regrese

(viz také deprese, srv. progrese)

Zpětný pohyb libida směrem k častějším způsobům přizpůsobení, často provázený infantilními přáními a fantaziemi.

Regrese ... je přizpůsobení podmínkám vnitřního světa a pramení z vitální potřeby uspokojit nároky individuace.

Ohlížení zpět vede k regresi, která je prvním krokem na této cestě. Regrese znamená ale současně bezděčnou introverzi tak hlubokou, jak hluboko v naší minulosti se nachází objekt vzpomínek a tím pádem i psychický obsah, endopsychický faktor. Jde o relaps do minulosti, způsobený současnou depresí.

Jung se domníval, že když se dominantní vědomý postoj není schopen přizpůsobit změněným podmínkám, dojde k zablokování volného pohybu energie směrem v před. Dochází k aktivaci nevědomých obsahů, které představují zárodky nového pokroku. Například v záloze připravená protikladná nebo inferiorní funkce čeká na svoji příležitost, aby pomohla modifikovat neadekvátní vědomý postoj.

(Zkráceno)