Rodičovský komplex

(viz také incest)

Skupina emočně nabitých obrazů a představ asociovaných s rodiči a jejich obrazem.

Jung věřil, že numinozita obklopující osobní rodiče, jejich více nebo méně magický vliv, je ve velkém rozsahu způsobena archetypickým obrazem prvotních rodičů, který je uložen v psýché každého člověka.

Význam, který moderní psychologie přikládá rodičovskému komplexu, je bezprostředním pokračováním zkušenosti, jak nebezpečný je vliv, který mají duchové rodičů. Dokonce i chybná představa, kterou mají primitivové, považují-li - s (nemyšlenou) domněnkou - duchy za reality vnějšího světa, nachází své pokračování v našem (jen z části správném) předpokladu, že skuteční rodiče jsou zodpovědní za rodičovský komplex. Ve staré freudovské psychoanalytické teorii traumatu, ba i mimo ni, se tento předpoklad považoval dokonce za vědecké vysvětlení. (Abych se vyhnul této nejasnosti, navrhl jsem výraz rodičovské imago).

Imago rodičů se skládá jednak z obrazu formujícího se v individuální psýché ze zkušenosti s vlastními rodiči a jednak ze vždy přítomných kolektivních prvků.

(Zkráceno)