Symbióza

(viz také projekce, obraz duše)

Symbióza je z psychologického hlediska takový stav, kdy jsou obsahy osobního nevědomí nalézány a zakoušeny u druhé osoby.

Symbióza se manifestuje v nevědomých interpersonálních vazbách, které snadno vznikají, ale zanikají jen velmi obtížně. Jako příklad může posloužit například i vztah mezi introverzí a extroverzí. Převládá-li jeden z těchto postojů, druhý je nevědomý a jako takový je automaticky projikován.

Každý z těchto typů preferuje při volbě svého životního partnera svůj protiklad na základě nevědomé komplementarity ... Jeden má na starosti reflexi a druhý se chápe iniciativy a konkrétních činů. Pro manželství je spojení těchto dvou typů ideální nejméně po tu dobu, kdy jsou plně zaměstnány adaptací na mnohočetné zevní potřeby života.

Problémy v těchto vztazích typicky vyplouvají na povrch až v pozdějším životě, zato pak s nesmírně silnými afekty.

(Zkráceno)