Symbol

(viz také konstruktivní přístup, finální přístup)

Nejlepší možné vyjádření něčeho dosud neznámého.

Každé psychologické vyjádření je symbolem, předpokládáme-li, že stanovuje nebo znamená něco více a něco jiného než to, co jsme již věděli.

Symbolický postoj je jádrem konstruktivního přístupu, protože upřednostňuje pochopení významu či účelu psychologického fenoménu před hledáním reduktivního vysvětlení.

Existují samozřejmě neurotici, kteří pohlížejí na své nevědomé produkty jako na symboly nejvyšší důležitosti. To se však často nestává. Dnešní neurotik má naopak sklon nevidět v těchto obsazích, které mohou být skutečně plny významů, nic víc než pouhé symptomy.

Symboly nejsou jednoduché, srozumitelné ani lehce přístupné, jsou však subjektivně přesvědčivé, jsou přemáhající. Jung zdůrazňoval, že to, co vyléčí neurózu, musí být stejně přesvědčivé jako neuróza sama.

(Zkráceno)