Trauma

(viz. také abreakce)

Psychické trauma lze popsat jako intenzivní emoční šok, často spojený s vytěsněním nebo rozštěpením osobnosti.