Archetyp

(viz také archetypický obraz, pud)

Archetypy, praobrazy, dominanty kolektivního nevědomí, jsou prvotní strukturální elementy lidské psýché. Archetypy jsou psychickými aspekty mozkových struktur.

Pokud dítě přichází na svět s diferencovaným, dědičností predeterminovaným, a proto individualizovaným mozkem, pak také konfrontuje se smyslovými podněty pocházejícími z vnějšku nikoli jakékoli pohotovosti, nýbrž pohotovosti specifické, což ihned podmiňuje individuální výběr a utváření percepce. Tyto pohotovosti jsou prokazatelně zděděné instinkty a preformace.

Nejde o zděděné představy, ale o zděděné možnosti představ. Nejsou to ani individuální zděděné duševní vlastnosti, nýbrž hlavně všem společné zděděné možnosti představ, jak lze vidět z univerzálního výskytu archetypů.

Archetypy jako takové nelze pozorovat, jejich působení však pozorovat lze: produkují archetypické obrazy a motivy (představy).

Archetypy jsou typické formy chování, které se, když se stanou vědomými, projevují jako představa, stejně jako všechno, co se stává obsahem vědomí.

(Zkráceno)