Autoregulační funkce psýché

(viz také přizpůsobení, kompenzace, neuróza, protiklady, transcendentní funkce)

Koncept vycházející z existence kompenzačního vztahu mezi vědomím a nevědomím.

Psýché nejen reaguje, ale také dává na působící vlivy specifickou odpověď.

Autoregulační proces uvnitř psýché probíhá bez přestání. Zaznamenáváme ho ale jen tehdy, když má jáské vědomí potíže s adaptací na vnější nebo vnitřní realitu. Výsledkem těchto procesů může být individuace.

Průběh autoregulačního procesu:

1. Potíže s adaptací. Progrese libida se zpomaluje.

2. Regrese energie (deprese, energie není k dispozici).

3. Aktivace nevědomých obsahů. Kompenzace.

4. Příznaky neurózy (pocity zmatení, strach, špatná nálada, extrémní afekty atd.)

5. Nevědomý nebo jen částečně vědomý konflikt mezi já a aktivovanými obsahy nevědomí. Vnitřní napětí. Obranné reakce.

6. Aktivace transcendentní funkce (symboly bytostného Já, archetypické vzorce celosti).

7. Formování symbolů (numinozita a synchronicita).

8. Přenos energie mezi nevědomými obsahy a vědomým. Rozšíření já, progrese energie.

9. Asimilace nevědomých obsahů. Individuace.

(Zkráceno)