Kompenzace

(viz také aktivní imaginace, sen, neuróza, autoregulační funkce psýché)

Kompenzace je přirozený proces sloužící k nastolení nebo udržení rovnováhy uvnitř psýché.

Aktivita vědomí je selektivní. Ale selekce vyžaduje nasměrování a nasměrování zase vyžaduje vyloučení všeho irelevantního; tak se vědomí stává jednostranně orientovaným. Obsahy, které byly po zvolení směru utlumeny a vyloučeny, klesají do nevědomí, kde tvoří protiváhu k vědomé orientaci. S tím, jak narůstá jednostrannost vědomí, dochází k posilování protikladné pozice, až nakonec vytěsněné nevědomé obsahy prorážejí na povrch ve formě snů a spontánních obrazů ... Nevědomá kompenzace obvykle není zaměřena proti vědomí, ale spíše jen vyvažuje nebo doplňuje vědomou orientaci.

U neurózy je vědomí extrémně jednostranné; má-li být dosaženo kompenzace, je třeba nevědomé obsahy pochopit a začlenit do vědomí. To je možné pomocí metody aktivní imaginace, která pracuje se sny, emocemi a navyklými způsoby chování.