Identifikace

(viz také participation mystique, projekce)

Identifikace je psychologický proces, v němž dochází k částečné nebo úplné disimilaci osobnosti. Základem pro identifikaci, ale také pro projekci a introjekci je identita, nevědomá shoda mezi subjektem a objektem, mezi sebou samým a druhými.

Za naivním předpokladem, že psychologie jednoho člověka je stejná jako jiného, že stejné motivy se vyskytují všude a že to, co je přijatelné pro mne, nutně musí těšit i ostatní, že jestliže něco shledávám nenormálním já, je to nenormální i pro jiné, leží fenomén identifikace. Je rovněž odpovědný za téměř univerzální touhu měnit jiné, přičemž většinou je třeba, aby se člověk snažil změnit především sám sebe.

Identifikace napomáhá rané adaptaci na vnější svět; v pozdějším životě brání individuálnímu vývoji.

Například identifikace s otcem by v praxi znamenala přijetí všech otcovských způsobů chování, čímž by se syn stal prakticky tímtéž, čím je otec, a nikoli samostatnou individualitou. Identifikace se liší od imitace; identifikace je nevědomé napodobení, zatímco imitace je vědomé kopírování ... Identifikace může být prospěšná v době, kdy individuum není schopno jít svou vlastní cestou. Jestliže se ale  objeví nové možnosti, identifikace ukazuje svůj morbidní charakter tím, že se stává stejně velkou brzdou, jak velkou nevědomou pomocí a oporou byla do té doby. Pak má disociativní vliv, rozštěpuje individuum do dvou vzájemně odcizených osobností. (Zkráceno)