Kolektivní nevědomí

(viz také archetyp, archetypický obraz, osobní nevědomí, individuace, persona)

Objektivní psýché. Kolektivní nevědomí je strukturální vrstva lidské psýché, která obsahuje kolektivní duševní obsahy - nepatří individuu, ale celému lidskému společenství či lidské rase obecně - archetypy.

Vědomá osobnost je více nebo méně svévolný výřez z kolektivního psýché. Je to suma psychických skutečností, které pociťujeme jako osobní.

Jak identifikace s tím, co je kolektivní, tak dobrovolné odloučení od něho jsou synonymy pro onemocnění.

Kolektivní kvality mohou ulpívat nejen na dílčích psychických elementech nebo obsazích, ale i na celých psychologických funkcích.

Funkce myšlení může mít jako celek kolektivní kvalitu, jestliže se vyznačuje souhlasem se zákony logiky a rovněž je v souladu se všeobecně přijímanými zákony. Podobně funkce cítění jako celek může být kolektivní, je-li toto cítění identické s obecným cítěním a souhlasí se všeobecnými očekáváními, obecným morálním vědomím atd. Podobně vnímání a intuice jsou kolektivní, když jsou v daný čas charakteristické pro velkou skupinu lidí.

(Zkráceno)